Δείτε video για τον τρόπο που θα γίνεται η χρησιμοποίηση του γυμναστηρίου στο Komanetsi

This post is also available in: English (Αγγλικα)

Δείτε video για τον τρόπο που θα γίνεται η χρησιμοποίηση του γυμναστηρίου στο Komanetsi
 
Για να επισκεφθείτε το γυμναστήριο πρέπει: ??‍♂️ να είστε μέλος του Komanetsi Aquatic and Fitness Center ? να προ-κρατήσετε τη θέση σας μέσω της εφαρμογής μας (οι θέσεις κατανέμονται βάση προτεραιότητας)
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ισχύουν τα μέτρα, οι όροι και προϋποθέσεις του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, του Υπουργείου Υγείας και των αρμοδίων αρχών.
☎ 22 463 360
? info@komanetsi.com
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
Ηow to exercise in the gym
 
To visit the gym, you must: ??‍♂️ be a member at Komanetsi Aquatic and Fitness Center ? pre-book via our app (places are allocated on a first-come-first-served basis)
ATTENTION: The measures, terms and conditions of the Cyprus Sports Organization, the Ministry of Health and the competent authorities apply.
☎ 22 463 360
? info@komanetsi.com
 
#komanetsi #wellnessjourney #stayalert #staysafe #savelives #reopening #gym
X