ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η άσκηση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της θεραπείας και πρόληψης  των χρονιών παθήσεων.

Προσφέρεται πρόγραμμα αποκατάστασης για άτομα με:
• Καρδιαγγειακές παθήσεις
• Μεταβολικές διαταραχές/παχυσαρκία
• Διαβήτη τύπου Ι & ΙΙ
• Οστεοπόρωση
• Αναπνευστικές παθήσεις

Το πρόγραμμα αποκατάστασης διαρκεί από 8 μέχρι 12 εβδομάδες, αναλόγως των αναγκών του κάθε ατόμου. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα συνέχισης του προγράμματος για περισσότερο χρόνο, σε όσους το επιθυμούν. Οι στόχοι του προγράμματος καθορίζονται  σε συνεργασία με το άτομο και θεράποντα γιατρό. Γίνεται αξιολόγηση της φυσική και λειτουργικής τους κατάσταση  πριν την έναρξη του προγράμματος και επαναξιολογούνται κάθε 4 εβδομάδες.

Συνεχής καταγραφή:
• Καρδιακής συχνότητας
• Αρτηριακής πίεσης
• Κορεσμός οξυγόνου
• Γλυκόζη αίματος (όπου χρειάζεται)

Το πρόγραμμα προσφέρεται σε ατομικό επίπεδο ή σε μικρές ομάδες.

 

X