ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο έλεγχος της ποιότητας νερού στις πισίνες και στο τζακούζι γίνεται καθημερινά από το προσωπικό και μικροβιολογικό έλεγχος από τον Δήμο Στροβόλου και από ιδιωτικό χημείο. Επισυνάπτονται τα αποτελέσματα

 

X