ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Μαθήματα και διπλώματα   ναυαγοσωστικής μετά από εξέταση  της  Κυπριακής Ομοσπονδίας Ναυαγοσωστικής.Τα διπλώματα χωρίζονται σε 11 κατηγορίες με βάση την ηλικία των υποψήφιων.

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ BRONZE                      από 14 ετών και άνω
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ BRONZE CROSS         από 15 ετών και άνω
ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΑΞΙΑΣ               AWARD OF MERIT      από 16 ετών  και άνω
ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ        SILVER                        από 17 ετών  και άνω

Διπλώματα Α Βοηθειών αναγνωρισμένο κέντρο από το EFR  ως EMERGENCY FIRST RESPONSE CENTER.

X