Διατροφή και προπονητική κολύμβηση

Είναι σημαντικό η δίαιτα του αθλητή να είναι επαρκής , ώστε να καλύπτονται οι ενεργειακές του ανάγκες . Οι απότομες αλλαγές στην ενεργειακή πρόσληψη καθώς και οι χαμηλές σε ενέργεια δίαιτες, εκτός των άλλων προβλημάτων στην αθλητική απόδοση, μπορεί να οδηγήσουν  σε μείωση της μυϊκής μάζας και σε αυξημένο κίνδυνο για κόπωση  ή τραυματισμό.

Είναι σημαντικό η δίαιτα του αθλητή να είναι επαρκής , ώστε να καλύπτονται οι ενεργειακές του ανάγκες . Οι απότομες αλλαγές στην ενεργειακή πρόσληψη καθώς και οι χαμηλές σε ενέργεια δίαιτες, εκτός των άλλων προβλημάτων στην αθλητική απόδοση, μπορεί να οδηγήσουν  σε μείωση της μυϊκής μάζας και σε αυξημένο κίνδυνο για κόπωση  ή τραυματισμό.

Όταν το διαιτολόγιο παρουσιάζει ελλείψεις σε κάποια από τα κύρια θρεπτικά στοιχεία, τότε έχουμε μείωση της απόδοσης, ευπάθεια σε λοιμώξεις και κόπωση. Αν πάλι γίνεται μεγαλύτερη κατανάλωση ποσοτήτων, τότε παρουσιάζεται μείωση της απόδοσης λόγω αύξησης του ποσοστού λίπους και αύξηση των αντιστάσεων μέσα στο νερό λόγω αύξησης του σωματικού όγκου.

Διατροφή και προπονητική κολύμβηση

X