ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για καλοκαιρινή αθλητική απασχόληση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Λόγω της έλλειψης σωστής ενημέρωσης και μη ξεκάθαρων οδηγιών από τους κρατικούς φορείς που υπάγεται ο τομέας μας αποφασίσαμε ότι δεν θα οργανώσουμε καλοκαιρινή αθλητική απασχόληση.
 
Η ασφάλεια των παιδιών σας για μας είναι πιο σημαντική από το χρηματικό κέρδος.
 
Τα μαθήματα κολύμβησης για παιδιά σε όλα τα επίπεδα επαναλειτουργούν και συνεχίζουν μέχρι το τέλος Ιουλίου.
 
Για περισσότερες πληροφορίες 22 463360
X