Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία – 100% Επιχορηγημένο Σεμινάριο

Το Dorians Challenge και το Komanetsi Aquatic & Fitness Center, στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής τους ευθύνης, διοργανώνουν το Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2018, 100% επιχορηγημένο σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών με τίτλο «Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία – Επείγοντα Περιστατικά».
Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα λάβουν δίπλωμα Πρώτων Βοηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία Κανονισμών του 2009.
Θεματολογία σεμιναρίου:
• Εκτίμηση επεισοδίου
• Χρήση προστατευτικών
• Πρωτογενής εκτίμηση
• Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση – ΚΑΡΠΑ (CPR)
• Ενήλικας σε κατάσταση πνιγμού που διατηρεί ή όχι τις αισθήσεις του
• Καρδιακή προσβολή
• Διαχείριση σοβαρής αιμορραγίας
• Διαχείριση καταπληξίας (σοκ)
• Μικρά τραύματα και πληγές
Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν:
• Σημειώσεις σεμιναρίου
• Δίπλωμα Πρώτων Βοηθειών με ισχύ τρία χρόνια
• CPR Key Ring
Οι θέσεις συμμετοχής στο σεμινάριο είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στο σεμινάριο, θα πρέπει να δηλώσουν έγκαιρα συμμετοχή.
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στα Ελληνικά και απευθύνεται σε άτομα 18 ετών και άνω.
Την πρωτοβουλία στηρίζουν η ασφαλιστική εταιρεία EuroLife, οι Φούρνοι Ζορπάς Zorbas Bakeries και το Red Bull.
Facebook event
https://www.facebook.com/events/685348075174027 
 

X