ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΙΝΑΣ

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
6:45am
POOL - ΚΟΛΥΜΠΙ - ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1-6
6:45am - 9:00am
POOL - ΚΟΛΥΜΠΙ - ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1-6
6:45am - 9:00am
POOL - ΚΟΛΥΜΠΙ - ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1-6
6:45am - 9:00am
POOL - ΚΟΛΥΜΠΙ - ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1-6
6:45am - 9:00am
POOL - ΚΟΛΥΜΠΙ - ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1-6
6:45am - 9:00am
POOL - ΚΟΛΥΜΠΙ - ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1-6
6:45am - 8:00am
8:00am
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 3,4,5,6
8:00am - 9:00am
9:00am
POOL – ΚΟΛΥΜΠΙ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ 4,5,6
9:00am - 10:00am
POOL – ΚΟΛΥΜΠΙ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ 4,5,6
9:00am - 11:45am
POOL – ΚΟΛΥΜΠΙ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ 4,5,6
9:00am - 11:00am
POOL - ΚΟΛΥΜΠΙ - ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1-6
9:00am - 10:00am
POOL – ΚΟΛΥΜΠΙ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ 4,5,6
9:00am - 10:00am
ΚΟΛΥΜΠΙ -ΔΙΑΔΡΟΜΗ 3 (ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ)
9:00am - 1:00pm
10:00am
POOL - ΥΔΡΟΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ - ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1,2,3
10:00am - 10:45am
POOL – ΚΟΛΥΜΠΙ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ 4,5,6
10:00am - 11:45am
ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ -ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1,2,3
10:00am - 10:45am
ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ -ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1,2,3
10:00am - 10:45am
ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ -ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1,2,3
10:00am - 10:45am
POOL – ΚΟΛΥΜΠΙ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ 4,5,6
10:00am - 11:45am
POOL - ΥΔΡΟΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ - ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1,2,3
10:00am - 10:45am
POOL – ΚΟΛΥΜΠΙ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ 4,5,6
10:00am - 11:45am
11:00am
ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ -ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1,2,3
11:00am - 11:45am
POOL - ΥΔΡΟΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ - ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1,2,3
11:00am - 11:45am
ΥΔΡΟΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑ ΒΑΘΙΑ - ΔΙΑΔΡΟΜΗ 4,5,6
11:00am - 11:45am
POOL – ΚΟΛΥΜΠΙ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1,2,3
11:00am - 11:45am
POOL - ΥΔΡΟΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ - ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1,2,3
11:00am - 11:45am
ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ -ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1,2,3
11:00am - 11:45am
11:45am
POOL - ΚΟΛΥΜΠΙ - ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1-6
11:45am - 3:00pm
POOL - ΚΟΛΥΜΠΙ - ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1-6
11:45am - 3:20pm
POOL - ΚΟΛΥΜΠΙ - ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1-6
11:45am - 3:20pm
POOL - ΚΟΛΥΜΠΙ - ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1-6
11:45am - 3:20pm
POOL - ΚΟΛΥΜΠΙ - ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1-6
11:45am - 3:20pm
3:00pm
ΚΟΛΥΜΠΙ -ΔΙΑΔΡΟΜΗ 3 (ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ)
3:00pm - 6:30pm
ΚΟΛΥΜΠΙ -ΔΙΑΔΡΟΜΗ 3 (ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ)
3:00pm - 6:30pm
ΚΟΛΥΜΠΙ -ΔΙΑΔΡΟΜΗ 3 (ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ)
3:00pm - 6:30pm
ΚΟΛΥΜΠΙ -ΔΙΑΔΡΟΜΗ 3 (ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ)
3:00pm - 6:30pm
ΚΟΛΥΜΠΙ -ΔΙΑΔΡΟΜΗ 3 (ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ)
3:00pm - 6:30pm
4:00pm
POOL - ΚΟΛΥΜΠΙ - ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1-6
4:00pm - 4:30pm
4:30pm
ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΛΥΜΠΙ -ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1,2,3
4:30pm - 5:15pm
POOL – ΚΟΛΥΜΠΙ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ 4,5,6
4:30pm - 5:15pm
6:30pm
ΚΟΛΥΜΠΙ -ΔΙΑΔΡΟΜΗ 4
6:30pm - 7:00pm
POOL - ΥΔΡΟΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ - ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1,2,3
6:30pm - 7:15pm
ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ -ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1,2,3
6:30pm - 7:15pm
POOL – ΚΟΛΥΜΠΙ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ 4,5,6
6:30pm - 7:15pm
ΚΟΛΥΜΠΙ -ΔΙΑΔΡΟΜΗ 4
6:30pm - 7:00pm
POOL - ΥΔΡΟΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ - ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1,2,3
6:30pm - 7:15pm
ΚΟΛΥΜΠΙ -ΔΙΑΔΡΟΜΗ 4
6:30pm - 7:00pm
ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ -ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1,2,3
6:30pm - 7:15pm
POOL – ΚΟΛΥΜΠΙ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ 4,5,6
6:30pm - 7:15pm
POOL - ΥΔΡΟΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ - ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1,2,3
6:30pm - 7:15pm
7:00pm
POOL – ΚΟΛΥΜΠΙ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ 4,5,6
7:00pm - 8:15pm
POOL – ΚΟΛΥΜΠΙ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ 4,5,6
7:00pm - 8:00pm
7:15pm
ΥΔΡΟΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑ ΒΑΘΙΑ - ΔΙΑΔΡΟΜΗ 4,5,6
7:15pm - 8:00pm
POOL – ΚΟΛΥΜΠΙ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1,2,3
7:15pm - 8:00pm
ΥΔΡΟΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑ ΒΑΘΙΑ - ΔΙΑΔΡΟΜΗ 4,5,6
7:15pm - 8:00pm
POOL – ΚΟΛΥΜΠΙ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1,2,3
7:15pm - 8:00pm
ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΛΥΜΠΙ -ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1,2,3
7:15pm - 8:00pm
ΥΔΡΟΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑ ΒΑΘΙΑ - ΔΙΑΔΡΟΜΗ 4,5,6
7:15pm - 8:00pm
POOL – ΚΟΛΥΜΠΙ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1,2,3
7:15pm - 8:00pm
ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΛΥΜΠΙ -ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1,2,3
7:15pm - 8:00pm
POOL – ΚΟΛΥΜΠΙ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ 4,5,6
7:15pm - 8:00pm
8:00pm
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 3,4,5,6
8:00pm - 9:00pm
POOL – ΚΟΛΥΜΠΙ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1,2,3
8:00pm - 9:30pm
POOL - ΚΟΛΥΜΠΙ - ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1-6
8:00pm - 9:30pm
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 3,4,5,6
8:00pm - 9:00pm
POOL – ΚΟΛΥΜΠΙ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1,2,3
8:00pm - 9:00pm
POOL – ΚΟΛΥΜΠΙ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ 4,5,6
8:00pm - 9:30pm
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 3,4,5,6
8:00pm - 9:00pm
POOL – ΚΟΛΥΜΠΙ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1,2,3
8:00pm - 9:00pm
8:15pm
ΚΥΚΛΙΚΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ - ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1,2,3
8:15pm - 9:00pm
ΚΥΚΛΙΚΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ - ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1,2,3
8:15pm - 9:00pm
9:00pm
POOL - ΚΟΛΥΜΠΙ - ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1-6
9:00pm - 9:30pm
POOL - ΚΟΛΥΜΠΙ - ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1-6
9:00pm - 9:30pm