ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 3,4,5,6

 Τα μαθήματα αποτελούνται από θεωρητικό και πρακτικό μέρος και στο τέλος των μαθημάτων γίνονται εξετάσεις. Οι εξετάσεις γίνονται από εξεταστή της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ναυαγοσωστικής και  απονέμονται τα  διπλώματα της ομοσπονδίας. Τα διπλώματα χωρίζονται σε 11 κατηγορίες με βάση την ηλικία των υποψήφιων. Λειτουργούν τμήματα  κατά την διάρκεια του έτους και σε αυτά συμμετέχουν  παιδιά ηλικίας 9 ετών και άνω. Το επίπεδο φυσικής κατάστασης και η ένταση του πρακτικού μαθήματος το καθιστά ως μία επιλογή  κατάλληλη για την αντιμετώπιση σκολίωσης και  κύφωσης.