ΤΑΞΕΙΣ ΠΙΣΙΝΑΣ

  • Sat
  • 9:00am
  • Mon
  • 3:00pm
  • Tue
  • 3:00pm
  • Wed
  • 3:00pm
  • Thu
  • 3:00pm
  • Fri
  • 3:00pm
ΚΟΛΥΜΠΙ -ΔΙΑΔΡΟΜΗ 3 (ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ)
  • Sat
  • 8:00am
  • Mon
  • 8:00pm
  • Wed
  • 8:00pm
  • Fri
  • 8:00pm
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ
  • Wed
  • 7:15pm
  • Fri
  • 7:15pm
  • Sat
  • 4:30pm
ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΛΥΜΠΙ -ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1,2,3
  • Mon
  • 6:30pm
  • Wed
  • 6:30pm
  • Thu
  • 6:30pm
ΚΟΛΥΜΠΙ -ΔΙΑΔΡΟΜΗ 4
  • Mon
  • 7:15pm
  • Tue
  • 7:15pm
  • Wed
  • 11:00am
  • Thu
  • 7:15pm
ΥΔΡΟΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑ ΒΑΘΙΑ
  • Mon
  • 11:00am
  • Tue
  • 10:00am
  • Wed
  • 10:00am
  • Thu
  • 10:00am
  • Thu
  • 6:30pm
  • Fri
  • 11:00am
  • Tue
  • 6:30pm
ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ -ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1,2,3
  • Mon
  • 7:15pm
  • Mon
  • 8:00pm
  • Tue
  • 7:15pm
  • Wed
  • 11:00am
  • Wed
  • 8:00pm
  • Thu
  • 7:15pm
  • Fri
  • 8:00pm
POOL – ΚΟΛΥΜΠΙ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1,2,3
  • Mon
  • 9:00am
  • Mon
  • 10:00am
  • Mon
  • 7:00pm
  • Tue
  • 9:00am
  • Tue
  • 9:45am
  • Tue
  • 6:30pm
  • Wed
  • 9:00am
  • Wed
  • 7:00pm
  • Fri
  • 9:00am
  • Fri
  • 10:00am
  • Fri
  • 6:30pm
  • Fri
  • 7:15pm
  • Sat
  • 4:30pm
  • Thu
  • 10:00am
POOL – ΚΟΛΥΜΠΙ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ 4,5,6
  • Mon
  • 6:45am
  • Tue
  • 6:45am
  • Wed
  • 6:45am
  • Thu
  • 6:45am
  • Fri
  • 6:45am
  • Sat
  • 6:45am
  • Thu
  • 9:00am
  • Mon
  • 11:45am
  • Tue
  • 11:45am
  • Wed
  • 11:45am
  • Thu
  • 11:45am
  • Fri
  • 11:45am
  • Tue
  • 8:00pm
  • Wed
  • 9:00pm
  • Thu
  • 8:00pm
  • Fri
  • 9:00pm
  • Sat
  • 4:00pm
POOL – ΚΟΛΥΜΠΙ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1-6
  • Mon
  • 10:00am
  • Mon
  • 6:30pm
  • Tue
  • 11:00am
  • Wed
  • 6:30pm
  • Thu
  • 11:00am
  • Fri
  • 10:00am
  • Fri
  • 6:30pm
POOL – ΥΔΡΟΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

FITNESS CLASSES EVERY DAY AT KOMANETSI

CIRCUIT TRAINING, YOGA, GRIT, POWER ABS, ZUMBA, BODYBALANCE, PILATES, FITNESS BIKE, RPM, BODYPUMP, TABATA, CXWORX, HIP HOP FOR KIDS AND MANY MORE
HAVE A LOOK AT THE SCHEDULE