ΤΑΞΕΙΣ ΠΙΣΙΝΑΣ

  • Sat
  • 9:00am
  • Mon
  • 3:00pm
  • Tue
  • 3:00pm
  • Wed
  • 3:00pm
  • Thu
  • 3:00pm
  • Fri
  • 3:00pm
ΚΟΛΥΜΠΙ -ΔΙΑΔΡΟΜΗ 3 (ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ)
  • Sat
  • 8:00am
  • Mon
  • 8:00pm
  • Wed
  • 8:00pm
  • Fri
  • 8:00pm
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 3,4,5,6
  • Wed
  • 7:15pm
  • Fri
  • 7:15pm
  • Sat
  • 4:30pm
ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΛΥΜΠΙ -ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1,2,3
  • Mon
  • 6:30pm
  • Wed
  • 6:30pm
  • Thu
  • 6:30pm
ΚΟΛΥΜΠΙ -ΔΙΑΔΡΟΜΗ 4
  • Mon
  • 11:00am
  • Tue
  • 10:00am
  • Wed
  • 10:00am
  • Thu
  • 10:00am
  • Thu
  • 6:30pm
  • Fri
  • 11:00am
  • Tue
  • 6:30pm
ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ -ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1,2,3
  • Mon
  • 7:15pm
  • Mon
  • 8:00pm
  • Tue
  • 7:15pm
  • Wed
  • 11:00am
  • Wed
  • 8:00pm
  • Thu
  • 7:15pm
  • Fri
  • 8:00pm
POOL – ΚΟΛΥΜΠΙ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1,2,3
  • Mon
  • 9:00am
  • Mon
  • 10:00am
  • Mon
  • 7:00pm
  • Tue
  • 9:00am
  • Tue
  • 6:30pm
  • Wed
  • 9:00am
  • Wed
  • 7:00pm
  • Fri
  • 9:00am
  • Fri
  • 10:00am
  • Fri
  • 6:30pm
  • Fri
  • 7:15pm
  • Sat
  • 4:30pm
  • Thu
  • 10:00am
  • Thu
  • 8:00pm
POOL – ΚΟΛΥΜΠΙ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ 4,5,6
  • Mon
  • 6:45am
  • Tue
  • 6:45am
  • Wed
  • 6:45am
  • Thu
  • 6:45am
  • Fri
  • 6:45am
  • Sat
  • 6:45am
  • Thu
  • 9:00am
  • Mon
  • 11:45am
  • Tue
  • 11:45am
  • Wed
  • 11:45am
  • Thu
  • 11:45am
  • Fri
  • 11:45am
  • Tue
  • 8:00pm
  • Wed
  • 9:00pm
  • Fri
  • 9:00pm
  • Sat
  • 4:00pm
POOL – ΚΟΛΥΜΠΙ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1-6
  • Mon
  • 10:00am
  • Mon
  • 6:30pm
  • Tue
  • 11:00am
  • Wed
  • 6:30pm
  • Thu
  • 11:00am
  • Fri
  • 10:00am
  • Fri
  • 6:30pm
POOL – ΥΔΡΟΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1,2,3

FITNESS CLASSES EVERY DAY AT KOMANETSI

CIRCUIT TRAINING, YOGA, GRIT, POWER ABS, ZUMBA, BODYBALANCE, PILATES, FITNESS BIKE, RPM, BODYPUMP, TABATA, CXWORX, HIP HOP FOR KIDS AND MANY MORE
HAVE A LOOK AT THE SCHEDULE