ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ -ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1,2,3

ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ειδικό πρόγραμμα για άτομα που χρειάζονται εξειδικευμένο πρόγραμμα άθλησης λόγω ατυχήματος ή χειρουργικής επέμβασης